Go to Top

VR Panorame 360°

Što je virtualna šetnja

 Budući da postoji veliki broj sličnih pojmova, često krivo upotrebljavanih, pokušati ćemo dati preciznija obješnjenja nekih od njih. Virtualna šetnja je simulacija stvarne lokacije sačinjena od interaktivnih panoramskih fotografija. Interaktivne panoramske fotografije (ili VR panorame) građevne su jedinice virtualne šetnje. Omogućuju korisniku rotiranje kadra 360° horizontalno i 180° vertikalno prikazujući tako cjelovit prostor. Iako ih neki nazivaju 3D panoramama one to nisu. Izrađuju se fotoaparatom snimajući seriju fotografija cijelog vidokruga koje se potom spajaju i korigiraju, a zatim programiraju u mrežu lokacija. Svaka panorama odnosno virtualna šetnja je individualna kao takvoj joj i pristupamo. Konačnu cijenu određuju: željeni broj točaka (panorama), objekti u pokretu, kompleksnost, hitnost izrade i sl. 

:

 Virtualna šetnja, međutim, nije samo serijal VR panorama. Ona u pravilu uključuje ostale elemente kao što su tekstualni opisi panorama ili njenih djelova, tloctr/mapu za prikaz mjesta s kojeg je pojedina panorama snimljena ali i omogućuje ‘skakanje’ na željenu lokaciju bez potrebe za prolaskom svih međulokacija. Hotspot točke su interaktivni elementi unutar panorame. Najčešće sadržavaju link na slijedeću panoramu ali mogu otvarati fotografiju, tekstualni opis, web adresu i sl. Sve ovo ima za cilj dočarati posjetitelju izgled prostora ali i informirati ga.Virtualne šetnje namjenjene su svakome tko želi revitalizirati svoju web stranicu. Ovakav način prezentacije podiže prestiž i ekskluzivnost web stranice a ima za cilj privlačenje novih klijenata kao i njihovo zadržavanje na Vašim web stranicama.


Što čini dobru panoramu?

Nema stativa

Često na VR panoramama na njenom dnu možete vidjeti nekakav logo koji ima za cilj prekrivanje stativa na kojem se nalazila kamera za vrijeme snimanja. On svojom površinom mora biti velik te predstavlja svojevrsnu ‘zakrpu’. Na  našim panoramama to nećete vidjeti.

Sjene

Na našim panoramama nećete vidjeti sjene stativa niti snimatelja koje često ostaju prilikom snimanja VR panorama.

Brzina učitavanja

Ukoliko se panorame učitavaju jako sporo, bilo na početku virtualne šetnje ili u prijelazima među točkama posjetitelj će najvjerojatnije izgubiti interes da se zadrži na Vašim stranicama. Posebnu pažnju vodili smo o brzini servera na kojem su smještene naše panorame te na optimalni balans između kvalitete i veličine panorame kako bi iskustvo navigacije bilo što ugodnije.

Dinamički raspon

Naše panorame snimljene su s nekoliko ekspozicija kako bi jednako vjerno prikazale osvjetljene djelove kao i one u sjeni.

Prema željama klijenata u virtualne šetnje možemo ugraditi:

  •  Interaktivnu kartu / Tloct
  •  Info točke (tekstualni opisi panorame ili njenih djelova)
  •  Logotip
  •  Kompas
  •  Radar
  •  Fotografije
  •  Video isječke
  •  Glazbenu podlogu


kompatibilnost_1

100% Kompatibilnost

 Sve naše virtualne šetnje (od 2013.g) su kompatibilne s Apple iOS (iPhone, iPod, iPad), Apple Mac OSX, Android (Galaxy, Kindle…) i Windowsima. Posjetitelj ne mora odabrati verziju panorame koju želi učitati već ‘panorama sama zna’ s kojeg se uređaja korisnih spaja i shodno tome učitava adekvatnu verziju (HTML5 ili Flash te optimalnu rezoluciju) 

kompatibilnost_2

Naši klijenti